Uzmanlık alanlarımız

Melek yatırımcılık

Melek yatırımcı genelde belirli bir oranda ortaklık hissesi karşılığında "start-up" şirketlere başlangıç sermayesi temin eden bir kişiyi ya da grubu ifade eder. Melek yatırımcıların çoğu genellikle bireysel olarak yatırım yapmakla birlikte, daha kapsamlı ve daha yüksek getiri potansiyeli olan fırsatlara erişebilmek isteyen melek yatırımcılar bir araya gelerek güçbirliği de yapabilmektedir.
Melek yatırımcılar arasında yeni girişimcilere yol göstermeyi ve mali kaynaklarından, bilgi birikimlerinden ve deneyimlerinden onları yararlandırmak isteyen emekli yöneticiler veya iş sahipleri de yer almaktadır. Deneyimli bir melek yatırımcı ön gelişme aşamalarındaki girişimci şirketlere yararlı bilgiler, deneyimler ve metotlar sunabilmektedir. Ayrıca geniş çevresi ve güçlü bağlantıları ile, girişimcilerin pazardaki diğer oyuncular ile tanışmalarına ve işbirliği yapmalarına olanak sağlayabilmektedir.
"Melek" terimi, 20. yüzyılın başlarında ABD'de Broadway yapımlarına büyük bir hevesle maddi destek sağlayan varlık sahibi Broadway'li işadamlarına atfen kullanılmaktadır. Günümüzde farklı özellikleri ve motivasyonları olan çok çeşitli melek yatırımcı tipi bulunmaktadır.
Yönetim danışmanlığı ve girişimcilik alanlarındaki geniş kapsamlı bilgi birikimimiz, deneyimlerimiz ve yaygın ağımız ile yatırım yaptığımız şirketlere değer katmakta ve girişimcilerin uzun dönemli, kalıcı iş modelleri geliştirmelerine destek olmaktayız.
Desteğimiz:
   -  Her yatırımın/projenin spesifik iş modeli doğrultusunda planlanması ve yapılanması,
   -  Yatırım stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması,
   -  İşin yaşam döngüsü boyunca, tüm aşamalarında geliştirilmesi ve
   -  Operasyonel ve finansal faaliyetlerin, işlemlerin ve ölçümlerin analizinde ve uygulanmasında geniş kapsamlı katkıyı kapsamaktadır.

Danışmanlık

Aile şirketleri: Aile şirketlerinin birçok ortak özelliği olmasına rağmen, her aile şirketi bir diğerinden farklıdır. Terra Bona Partners, girişimciliğe odaklanan bir firma olarak, kuşaktan kuşağa devredecekleri güçlü şirketler kurmayı hedefleyen aile şirketlerinin geleceklerini bugünden planlamalarına destek sunabilmektedir.
Başarılı ve kalıcı bir şekilde büyüyen bir aile şirketi için, riskler ve getiriler arasında çok ince bir çizgi olduğunu biliyoruz. Örneğin, normal şartlarda temel bir başarı faktörü olabilecek olan inovasyon, eğer iyi yönetilemez ise kolaylıkla bireysel serveti tehdit eden bir faktöre dönüşebilir.
Aile şirketleri ve girişimcilerle geniş kapsamlı deneyimlerimize dayanarak, risk ve getirileri hassas bir şekilde dengeleyerek yönetmenize yardımcı olabileceğimize inanmaktayız. Şirketinizin daha çok güçlenmesi ve uzun dönemli başarıyı yakalaması amacıyla, gerekli olan önlemlerin belirlenmesi ve alınması için birlikte çalışabiliriz.

Risk yönetimi: Günümüzün mücadeleci iş ortamında risk konusu önemini korumakta ve her yöneticinin gündeminde öncelikli olarak yer almaktadır. Risk her işin doğasında vardır ve risk almadan büyümek ve çeşitlendirmeye gitmek pek mümkün değildir. Ancak önemli olan doğru bir risk yönetimi sistemini uygulamaktır. Şirketin karşısındaki tehlikeleri önceden görebilmek, gerekli önlemleri almak ve yeni koşullara uyum sağlamak risk yönetimi sürecinin önemli bileşenleridir.
Başarılı şirketler ileriye yönelik bir risk yönetimi yaklaşımıyla ve güçlü kontrol sistemleri kurarak geniş bir yelpazeye yayılan riskleri yönetebilmektedir.
Risklerinizi daha doğru ölçerek yönetmenize ve kontrol sisteminizi güçlendirmenize olanak sağlayarak genel performansınızı iyileştirmenize yardımcı olabilmekteyiz. Küresel şirketler hakkındaki bilgilerimiz ve deneyimlerimiz risklerin anlaşılmasına, düzenli olarak ölçülmesine ve izlenmesine, kabul edilebilir risk seviyelerinin belirlenmesine, kontrol sisteminin tasarlanmasına, uygulanmasına ve kontrol uyumunun sağlanmasına destek olmamızı olanaklı kılmaktadır.
Öncelikle stratejileriniz ve hedefleriniz ışığında ihtiyaçlarınızı belirlemekte, daha sonra risk yönetimi stratejinizin ve birimlerinizin optimizasyonu ile kontrol sisteminiz ve süreçlerinizin güçlendirilmesinde destek olabilmekteyiz.

Diğer uzmanlık alanlarımız: Aşağıdaki konulara odaklanarak erken aşama, "start-up" şirketlerin performanslarını iyileştirmelerine katkıda bulunabilmekteyiz:

- Stratejik planlama
- Proje yönetimi