Ana sayfa

Terra Bona Partners

Vizyonumuz

Çeşitli sektörlerdeki erken aşama, start-up girişimlerine "tohum sermayesi" sağlayarak, girişimcilerin başarılı işler kurmalarına ve bu başarılarını sürdürmelerine uzun dönemli aktif destek sunmaktır.

Hedefimiz

Terra Bona Partners olarak hedefimiz finansal destek sağlamanın çok ötesindedir. Şöyle ki, yatırım yaptığımız şirketlerde girişimci ve ekibiyle birlikte aktif olarak çalışarak, fikirlerini pazarda lider olacak işlere dönüştürmelerine destek olmakta ve bu şekilde değer yaratmaktayız.

Çalışma şeklimiz

Girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmelerine destek olabilmek için yatırım sürecimizin her aşamasında el ele vererek birlikte çalışmaktayız. Terra Bona Partners' ın desteğinin kapsamı yatırım sürecine hangi aşamada katıldığımıza
ve anlaşma şartlarına bağlı olarak değişebilmektedir. Bu doğrultuda, her yatırımın iş planı doğrultusunda planlanmasından başlayarak, işin ve stratejinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi ile operasyonel yönetime katkımızı da içeren geniş kapsamlı destek sunabilmekteyiz. Terra Bona destekli şirketler finansman ve operasyonel yönetim desteğimizin yanı sıra iş liderlerini, kamu ve özel sektör kuruluşlarını temsil eden danışmanları, teknik ve profesyonel uzmanları şemsiyesi altında toplayan yurt içi ve uluslararası ağımızın geniş kaynaklarından da yararlanabilmektedir.
Başarımızın portföyümüzdeki şirketlerin başarısına bağlı olduğunu bilerek, bilgi birikimimizi, deneyimlerimizi ve dinamizmimizi planlı, kararlı ve hedef odaklı
bir yaklaşımla yönlendirmekteyiz.